Valentijnsmenu

Vier Valentijn bij Bar Proef op 11 - 12 - 13 februari

€ 48,50 p.p.

LOVE SHARING STARTERS

G E G R A T I N E E R D E O E S T E R
S I N T – J A K O B S V R U C H T
G E P O F T E A A R D A P P E L M E T P A L I N G
P A T A N E G R A M E T M E L O E N
G E L A K T B U I K S P E K

MAIN DISH

S K R E I K A B E L J A U W
K R E E F T E N J U S , G R O E N E A S P E R G E S , D U C H E S S E
A A R D A P P E L E N E N G R I J Z E G A R N A L E N

O F

L A M S F I L E T
A A R D A P P E L T A A R T J E , W O K V A N S E I Z O E N S G R O E N T E N

HARTIG DESSERT VAN DE CHEF

Menu enkel op reservatie!
Reserveer nu via de blauwe knop (rechts onder)